SKAL INNEHOLDE:

Gipsplater eller rester av gips, både gammel og ny. Gipsen kan inneholde rester av strie, maling, skruer eller beslag.

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Farlig avfall Annet avfall

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall.

INNHENTING:

Lift- og krokcontainere, 5 – 30 kbm.