SKAL INNEHOLDE:

Impregnert treverk

SKAL IKKE INNEHOLDE:

Annet avfall

AVVIK:

Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering og levering til godkjent mottaksanlegg.

INNHENTING:

Lift- og krokcontainere, 5 – 30 kbm.