Metodika mottar og sorterer produksjonsavfall.
Anlegget er sentralt plassert på Alnabru og håndterer årlig 30.000 tonn.Avfallet gjennomgår her en omfattende manuell og maskinell prosess før materialet sendes til viderebehandling ved andre anlegg. Metodika sender ca. 90 % av innkommende avfallet til gjenvinning mens det resterende blir forkriftsmessig deponert. Alt avfall blir veid inn før det tippes. På samme måte blir de sorterte fraksjonene veid på vei ut.
Mengdene rapporteres årlig til Fylkesmannen. Etter tipping gjennomgås avfallet manuelt før det grovsorters med sorteringsgrader. Det grovsorterte avfallet kvernes for deretter å bli sortert etter magnetisme, størrelse, form, vekt, elektrisk ledeevne, flyteevne og til slutt manuelt på sorteringsbånd. Sorteringen resulterer i en rekke forskjellige fraksjoner.