10 kbm åpen krokcontainer   20 kbm åpen krokcontainer  
Lengde. 6,31  
Bredde: 2,55
Høyde:  1,00
Tillatt last/tonn: 12
Lengde. 6,31
Bredde: 2,55
Høyde:  1,75
Tillatt last/tonn: 12
 
       
30 kbm åpen krokcontainer      
Lengde. 6,31
Bredde: 2,55
Høyde:  2,45
Tillatt last/tonn: 12