Vi bistår med dokumentasjon på leverte mengder avfall, ved byggesaker som er underlagt avfallsplan. Det dokumenteres leverte mengder av den enkelte fraksjon og til hvilke mottaksannlegg de er levert til. Vi kan legge opp en fast rutine på kvartalsvis rapportering per prosjekt, dersom du ønsker dette.

Vi tilbyr assistanse ved utfylling av avfallsplaner og utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter.

Løvås Transportfirma AS innehar tillatelse til innsamling og transport av produksjonsavfall i Oslo. Samtlige fraksjoner leveres til godkjente mottaksanlegg.

Eksempler på sluttrapport & anleggstatistikk

 

 

Sorterte fraksjoner
Avfallsmengder