Lovas Transportfirma AS har drevet avfallstransport i Oslo siden 1921 og tilbyr i dag komplette losninger innen moderne og kostnadseffektiv avfallshandtering. Sammen med Metodika Gjenvinning AS og Romskog Biobrensel AS utgjor vi verdikjeden fra innsamling av avfall til ferdig gjenvunnet vare.

Vi har et bredt utvalg av containere, biler og emballasje, som dekker alle behov innen dagens avfallshandtering. Vi tar aktivt del i avfallshandteringen og demonstrerer gjerne var kompetanse pa avfallsplassen din. Slik fungerer vi som radgivere i ulike prosjekter, samt at vi tilrettelegger og tilpasser avfallshandteringen i bade et bedrifts- og samfunnsokonomisk perspektiv.

Pa oppfordring leverer vi nodvendig statistikk pa levert avfall. Dersom det er onskelig kan vi legge opp en fast rutine pa kvartalsvis rapportering pr. prosjekt.Vi gir assistanse til utfylling av avfallsplaner og utarbeidelse av miljosaneringsrapporter.

Vi tilbyr:

  • Containere i storrelser fra 2,5 - 30 kbm, apne og lukkede.
  • Komprimatorbiler.
  • Alle typer emballasje som komprimatorer, bur, plaststativer og paller.
  • Lift -og krokbiler.
  • Skapbiler.
  • Handtering av alle typer avfall

Vi tilbyr fleksible losninger og svært god service, kombinert med riktige priser.

Dekning i Oslo og Akershus
Lovas har sitt hovednedslagsfelt i Oslo og deler av Akershus, med sorteringsanlegg lokalisert sentralt pa Alnabru.

For a utvide kundekretsen, er Lovas tilknyttet Milja -Alliansen AS. Dette er en landsomfattende kjede som gir oss unike muligheter til a tilby avfallshandtering i hele Norge via et forpliktende samarbeid med lokale gjenvinningsbedrifter.

Smaleveranser
Avfall i mindre mengder kan leveres direkte til Metodika sitt mottaksanlegg i Verkseier Furulundsvei 7 pa Alnabru.

Samtlige fraksjoner leveres til godkjente mottaksanlegg. Slik er du sikret en god og milljøvennlig handtering av ditt avfall, i samsvar med gjeldende lover og regler.