Lovas Transportfirma AS har drevet avfallstransport i Oslo siden 1921 og tilbyr idag komplette losninger innen moderne og kostnadseffektiv avfallshandtering. En stor del av var kundekrets er privat, og vi har derfor god erfaring med privat-markedet. Vi leverer containere til konkurransedyktige priser - garantert raskt og effektivt.

Vi har et bredt spekter av containere, biler og emballasje som dekker alle behov innen dagens avfallshandtering.

Samtlige fraksjoner leveres til godkjente mottaksanlegg. Slik er du sikret en god og milljovennlig handtering av ditt avfall, i samsvar med gjeldende lover og regler.

Ta kontakt - sammen finner vi den optimale losningen for deg.

Vi tilbyr fleksible losninger og personlig service, kombinert med riktige priser.