Etter adskillige ars erfaring med avfallshandtering for borettslag og sameier, tilbyr vi komplette losninger til konkurranse dyktige priser. Vi demonstrerer gjerne var kompetanse i ditt borettslag, for a effektivisere avfallshandteringen og stramme inn kostnadene.

Vi tilbyr:

  • Containere i storrelser fra 2,5 - 30 kbm, apne og lukkede.
  • Komprimatorbiler som moter til avtalt tid og sted, slik at beboere kaster avfallet selv.
  • Alle typer emballasje; komprimatorer, bur, plaststativer og paller.
  • Fylling av strosiloer
  • Lift -og krokbiler
  • Skapbiler
  • Handtering av alle typer avfall

Vi tilbyr fleksible losninger og svært god service, kombinert med riktige priser.

Dekning i Oslo og Akershus
Lovas har sitt hovednedslagsfelt i Oslo og deler av Akershus, med sorteringsanlegg lokalisert sentralt pa Alnabru.

Smaleveranser
Avfall i mindre mengder kan leveres direkte til Metodika sitt mottaksanlegg i Verkseier Furulundsvei 7 pa Alnabru.

Samtlige fraksjoner leveres til godkjente mottaksanlegg

Kontakt oss for narmere avtale.